Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022r.

Zmiany podatkowe w 2022r. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Została zwiększona kwota wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych z 8 500 zł do 30 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek to 5 100 zł. Kwota ta nie będzie miała degresywnego charakteru. Skala podatkowa w 2022 rPodstawa obliczenia podatku w złotych od 0 zł do 120.000… Czytaj dalej Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Zmiany podatkowe w 2021r.

Zmiany podatkowe w 2021r. I. Podatek dochodowy od osób fizycznych i Podatek dochodowy od osób prawnych – przepisy wspólne.1. Zwiększenie limitu kwoty przychodu decydującego o statusie małego podatnika.Od 2020 roku będzie to wartość przychodu z poprzedniego roku wraz z kwotą należnego podatku VAT w równowartości 2 000 000 EURO – jest to kwota 8.747.000 PLN.… Czytaj dalej Zmiany podatkowe w 2021r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Zmiany podatkowe w 2020r.

Zmiany podatkowe w 2020r. I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT:1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP BoxZgodnie z przepisami ustawy kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 1. patent, 2. prawo ochronne na wzór użytkowy, 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 5. dodatkowe… Czytaj dalej Zmiany podatkowe w 2020r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Zmiany podatkowe w 2019r.

Zmiany podatkowe w 2019r. I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT:1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP BoxZgodnie z przepisami ustawy kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 1. patent, 2. prawo ochronne na wzór użytkowy, 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 5. dodatkowe… Czytaj dalej Zmiany podatkowe w 2019r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Zmiany podatkowe w 2018r.

Zmiany podatkowe w 2018r. I. Podatek dochodowy od osób prawnych.   Podział dochodów na część finansową i część operacyjną – dwa źródła dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych  Od 1 stycznia 2018 roku (dla spółek kapitałowych, gdzie rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) przychody osiągane przez spółki trzeba będzie dzielić na przychody osiągnięte z zysków… Czytaj dalej Zmiany podatkowe w 2018r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Zmiany w przepisach podatkowych w 2017r.

Zmiany podatkowe w 2017r. Podatki dochodowe Płatność w gotówce – wydatek nie będzie kosztem podatkowym. Od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie kosztem podatkowym dla podatnika zapłata w gotówce innemu przedsiębiorcy należności o wartości powyżej 15 000 zł. Ograniczenie to będzie obejmowało podatników – przedsiębiorców zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Niższa stawka podatku dochodowego… Czytaj dalej Zmiany w przepisach podatkowych w 2017r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii